vị trí hiện tại:trang đầu > Thời gian rảnh rỗi

Khơi dậy khát vọng thực hiện các mục tiêu quy hoạch tổng thể quốc gia

Việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia là một nội dung rất lớn,ơidậykhátvọngthựchiệncácmụctiêuquyhoạchtổngthểquố phong phú, bao hàm tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn xuyên suốt quá trình đổi mới; định hướng tương lai phát triển của đất nước.

Chia sẻ với: