vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

Đại hội XIII của Đảng: Trưng bày ảnh Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Trưng bày giới thiệu 100 tấm ảnh đen trắng và ảnh màu khổ lớn,ĐạihộiXIIIcủaĐảngTrưngbàyảnhVữngbướcdướicờĐả được lựa chọn trong số hàng vạn bức ảnh tư liệu quý của TTXVN, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước.

Chia sẻ với: