vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

Indonesia thúc đẩy 7 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp

úcđẩyưutiêntạiHộinghịBộtrưởngKinhtếASEANhẹCác PED này bao gồm Khuôn khổ tạo thuận lợi cho dịch vụ ASEAN (ASFF); Ký kết Nghị định thư sửa đổi lần thứ 2 Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA)...

Chia sẻ với: