vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

Số vụ ngược đãi trẻ em có xu hướng gia tăng tại Nhật Bản

ốvụngượcđãitrẻemcóxuhướnggiatăngtạiNhậtBảKết quả cuộc khảo sát do Kyodo thực hiện cho biết trong 10 năm qua có tới 120 vụ bạo hành và ngược đãi trẻ em tại các nhà trẻ và trường mẫu giáo được báo cáo lên 37 chính quyền địa phương Nhật Bản.

Chia sẻ với: