vị trí hiện tại:trang đầu > Thời gian rảnh rỗi

Chủ tịch Quốc hội đề nghị New Zealand xem xét gỡ bỏ rào cản thương mại

Chủ tịch Quốc hội đề nghị New Zealand xem xét gỡ bỏ các rào cản thương mại,ủtịchQuốchộiđềnghịNewZealandxemxétgỡbỏràocảnthươngmạ tránh áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thương mại song phương và cho doanh nghiệp.

Chia sẻ với: