vị trí hiện tại:trang đầu > tập trung

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh đảng,àmsâusắchơnquanhệĐốitácchiếnlượcViệ chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân.

Chia sẻ với: