vị trí hiện tại:trang đầu > sự giải trí

【đá gà 369】Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi lý luận

ĐảngCộngsảnViệtNamvàTrungQuốctăngcườngtraođổilýluậđá gà 369Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chia sẻ với: