vị trí hiện tại:trang đầu > Thời gian rảnh rỗi

Dấu ấn Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn Liên hợp quốc

Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến,ấuấnViệtNamnăngđộngvàhiệuquảtạidiễnđànLiênhợpquố đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Chia sẻ với: